Watchman Anywhere Pro ger oavbruten övervakning av varje tank i anläggningen. Watchman Anywhere Pro, utvecklad av Kingspan Sensor, ger fullständig överblick över hela tankbeståndet. 

Vår webbaserade plattform för anpassade rapporter baserade på data från vår centrala, skyddade databas, ger dig överblick och den information som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut varje dag.

Watchman Anywhere Pro ger detaljerade data som kan avläsas var som helst och när som helst – för fullständig sinnesfrid och enkel hantering. Med Watchman Anywhere Pro kan du och företaget dra fördel av:

Förbättrad lagerhantering – läs mer > 
Lägre hälso- och säkerhetsrisker – läs mer > 
Överensstämmelse med miljöregler – läs mer >

Så här fungerar det 
•Innovativ givare med utraljudsfunktion för att mäta nivåerna i tankbeståndet
•Via ett inbyggt SIM-kort (alternativ för användning av eget SIM-kort finns) skickar givaren informationen till Kingspan Sensors datacenter
•Informationen lagras och distribueras en gång per dag eller en gång per vecka, via plattformar för flera olika medier – välj en plattform som passar ditt företag.

- Med Watchman Anywhere Pro kan du mäta nivåer av:
- Bränsle
- Smörjmedel
- Spillolja
- Adblue
- Flytande gödsel
- Vatten 
- Kemikalier

Funktioner
-Watchman Anywhere Pro erbjuder följande funktioner: 
-Avisering vid plötsligt sjunkande nivå
-Avisering vid låg nivå
-Vätskenivå (% + liter)
-Förbrukningsdata

Beräknat datum för tom tank
Påfyllningsvolym

Du kan ställa in hur och när du vill få, och kunna vidarebefordra, information om företagets tanknivåer. Informationen kan du avläsa på en egen instrumentpanel som är åtkomlig på datorer, surfplattor eller smarta telefoner.

Liknande produkter