Personlig integritet

Vårt uttalande

Kingspan Environmental Limited samlar inte in någon information om individer, utom där det uttryckligen och medvetet tillhandahållsav dessa.

När du besöker vår webbplats, samlar vår webbserver in lite grundläggande information såsom din internetleverantörs domännamn, vilka sidor du besökt på vår webbplats och när dubesökte dessa.

Vi använder denna information endast för att analysera användningenav vår webbplats i syfte att hjälpa oss att förbättra denna. Vi samlar inte in någon personlig identifierbar information.

Cookies ("kakor")

När du besöker vår webbplats, använder vi "kakor", som är små bitar av information som låter oss att upprätthålla din förbindelse med vår webbplats. Dessa "kakor" samlar inte in, eller lagrar någon personlig identifierbar information. Du kan neka användningen av"kakor".

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahållsavGoogle, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "kakor" (textfiler som placeras på din dator) för att hjälpa webbplatsens administratörer att analysera hur besökarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av "kaka" genom din användning avwebbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning avwebbplatsen, sammanställa rapporter över aktiviteterna på webbplatsen till webbplatsadministratörer och tillhandahålla andra tjänster som rör aktiviteten på webbplatsen och internet-användning. Google kan också överföra denna information till tredje part där detta krävs enligt lag, eller om sådan tredje part bearbetar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med annan information som innehas av Google. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar de uppgifter om dig på det sätt och för de ändamål som anges ovan.

Hur man kan neka användningen av cookies

Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Men omdu gör detta kan du förlora några användbara funktioner som personlig anpassning och "håll mig inloggad" och "kom ihåg mig"-funktioner.
You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings in your browser. However, if you do this you may lose some useful functionality such as personalisation and "keep me signed in" and "remember me" features.

Dessa användarvillkor regleras av lagarna i England och Wales, och du samtycker till att deEngelska domstolarna skall ha exklusiv behörighet att döma i tvister.

I den mån någon del av dessa användarvillkor har konstaterats vara ogiltiga, olagliga eller icke verkställbara av någon domstol med behörig jurisdiktion, skall sådan del avskiljasfrån de återstående villkoren, vilka alla skall förbli giltiga och i kraft i enlighet med lag.

Tel: +48 (0) 61 814 44 00

kontaktse@kingspan.com

Kingspan SE