• Konstruerad för enkel installation, du spar både tid och pengar  
  • Certifierad enligt EN858-1 och PPG3 för fullständig trygghet
  • Oljelarmsgivare finns (krävs enligt EN858-1 och PPG3).
  • Monterade in-/utloppsanslutningar
  • Ventilationsöppningar i halsarna 
  • Underhåll utförs i marknivå 
  • Modeller av GRP eller PE – tåliga och hållbara
  • CE-märkt

Fullretentionsseparatorer tar hand om hela flödet från avvattningssystemet, vilket normalt motsvarar flödet från ett regnfall på 65 mm per timme. Vid stora anläggningar kan viss kortvarig översvämning vara ett acceptabelt sätt att begränsa genomströmningen och därmed storleken på fullretentionssystemet. 

Produktkod
Flöde (l/s)
Avvattningsareal (m2)
Slamvolym (liter)
Oljevolym (liter)
Längd (mm)
Diameter (mm)
Mått på manhålslucka (mm)
Underkant till inloppsrör (mm)
Underkant till utloppsrör (mm)
Min. inloppsdjup (mm)
Standard rördiameter (mm)
NSFP003 3 170 300 30 1700 1350 600 1410 1335 550 160
NSFP006 6 335 600 60 1700 1350 600 1410 1335 550 160
NSFA010 10 555 1000 100 2610 1225 600 1050 1000 500 200
NSFA015 15 835 1500 150 3910 1225 600 1050 1000 1000 200
NSFA020 20 1115 2000 200 3200 2010 600 1810 1760 1000 315
NSFA030 30 1670 3000 300 3915 2010 600 1810 1760 1000 315
NSFA040 40 2225 4000 400 4640 2010 600 1810 1760 1000 315
NSFA050 50 2780 5000 500 5425 2010 600 1810 1760 1000 315
NSFA065 65 3160 6500 650 6850 2010 600 1810 1760 1000 315
NSFA080 80 4445 8000 800 5744 2820 600 2500 2450 1000 315
NSFA100 100 5560 10000 1000 6200 2820 600 2500 2450 1000 400
NSFA125 125 6945 12500 1250 7365 2820 600 2500 2450 1000 450
NSFA150 150 8335 15000 1500 8675 2820 600 2550 2450 1000 525
NSFA175 175 9725 17500 1750 9975 2820 600 2550 2450 1000 525
NSFA200 200 11110 20000 2000 11,280 2820 600 2550 2450 1000 600