• Minskar risken för stopp i avloppet och ger därför maximal drifteffektivitet
  • Bidrar till bättre prestanda på septiktankar och infiltrationsanläggningar för bästa resultat
  • Förebygger förorening av små vattenreningsanläggningar och minskar därmed risken för problem
Modellnummer
Kapacitet (gallon)
Längd (mm)
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Vikt tom/full (kg)
2 23 1330 850 1035 50/475
4 45 2070 1200 1035 120/1410