BioFicient minireningsverk har tagits fram speciellt för grunda anläggningsdjup och diskret installation under mark. Dess unika utformning har en låg profil och justerbar hals som både spar tid och kostnader vid anläggning.
BioFicient är en mycket ekonomisk och säker lösning för dina avloppsreningsbehov. Med sina låga driftkostnader är den helt nya BioFicient enkel att hålla i gång – med den höga prestandan som du kan förvänta dig från en Kingspan Klargester-modell.

 • Grunt anläggningsdjup
 • Ny kompressor med höga prestanda
 • Robust och tålig tack vare konstruktion av MDPE
 • Syns minimalt i omgivningen
 • Utmärkt ammoniakreduktion (0,4 mg/l)
 • Installation inom trafikerade områden (anläggnings- rådgivning krävs)
 • Spar tid och kostnader vid installationen
 • Provad och godkänd enligt EN 12566-3
 • CE-märkt

NYTT! Inbyggt pumpavlopp finns nu som tillval till Bioficient 1

Så här fungerar BioFicient

Den process med rörligt luftat media som används är en kompakt vidareutveckling av den traditionella biologiska processen och reducerar belastningen både effektivare och i högre grad.

 1. Avloppsvattnet rör sig mot enheten där det förs in i den primära sedimenteringszonen. Här sjunker allt större fast material till tankens botten där det ligger kvar tills tanken måste tömmas.  Det delvis avsedimenterade avloppsvattnet förs vidare från den primära zonen och in i den första av två på varandra följande biozoner där luftat media cirkulerar.
 2. I biozonerna hålls media och vätska i rörelse av en kompressor och en diffusor som för in frisk luft i de två avdelningarna. Vätskan hålls i ständig rörelse och kommer under tiden i kontakt med mediet. Medan cirkulationen pågår renas avloppsvattnet av mikroorganismer (biomassa) som växer på mediets ytor och i vätskan som är i rörelse. Överskottillväxt av biomassa fälls ut som fasta partiklar i vätskan.
 3. I den sista sedimenteringstanken sedimenterar humuspartiklar och bildar slam.  Med angivna intervall återförs delar av slammet och vätskan till den primära tanken för ytterligare behandling.
 4. Det renade avloppsvattnet förs bort från den sista sedimenteringstanken. Efter tillstånd från tillämplig myndighet kan det tappas ut i vattendrag eller infiltrationsanläggning.

Modell

BioFicient 1

BioFicient 2

BioFicient 3

BioFicient 4

BioFicient 5

BioFicient 6

Invånare

6

8

10

15

20

30

Ytterdiameter (mm)

1540

1425

1425

1920

1920

1920

Längd (mm)

2500

3760

3760

3230

4390

6220

Inlopp, invändig rörbotten (mm)

500-1500

500-1500

500-1500

500-1500

500-1500

500-1500

Utlopp, invändig rörbotten (mm)

600-1600

600-1600

600-1600

600-1600

600-1600

600-1600

Material

Plastic

GRP

GRP

GRP

GRP

GRP

 IPS  Available   -  - -  -
Kingspan Klargester

BioFicient+
PDF | 1660 KB