Kingspan Klargester BioDisc® avloppsrening

Kingspan Klargester BioDisc® avloppsreningsanläggning drar fördel av en branscherfarenhet och -kunskap som gjorde det möjligt för oss att börja leverera det första roterande biologiska kontaktorsystemet för mer än 40 år sedan.

Det patenterade BioDisc®-systemet är utformat att rena avlopp så resultatet uppfyller de högsta kraven. I termer av löpande service och underhåll ger det snabbaste återbetalning jämfört med andra processer. Varje BioDisc® är konstruerad för att garantera 100% överensstämmelse med industriella krav, inklusive nationella och internationella standarder och reglementen som BS EN12566.

Målsättningen med BioDisc® är enkel – kvalitetsprodukt med kundtjänst av lika hög kvalitet för total sinnesfrid.

Unik design

Kingspan Klargester BioDisc® är marknadens enda avloppsreningsanläggning med en roterande biologisk kontaktor för mindre bostadstillämpningar. Tekniken ger tydliga kostnads- och funktionsfördelar samt litet koldioxidavtryck.

Säker funktion

BioDisc® är en högeffektiv behandlingsanläggning som i normala bostadstillämpningar renar avloppsvattnet till bättre kvalitet än 8 mg/l BOD (biokemisk syreförbrukning), 13 mg/l SS (lösta partiklar) och 4 mg/l ammoniak.

De lägsta drift- och underhållskostnaderna av alla likvärdiga avloppsbehandlingsenheter

 • Inget buller, ingen lukt
 • Lämplig för bostäder med högst 18 personer
 • Låg profil – syns så lite som möjligt
 • Nedläggningsalternativ för anpassning till installationsplatsen
 • Kemisk Rening
 • Varning direkt på kontrollpanelen om problem uppstår
 • Drivs av enfasström via vanliga elnätet
 • Integrerad pump kan väljas till
 • Certifierad enligt EN12566-3
 • CE-märkt
 • 5 års förlängd garanti kan väljas

Teknisk information

Så här fungerar Kingspan Klargester BioDisc®

Avgörande för Klargester BioDisc®-anläggningens funktion är den s.k. roterande biologiska kontaktorn. Denna innehåller en biologiskt aktiv film eller biomassa, där de aeroba mikroorganismerna (naturligt förekommande i avloppsmaterialet) etablerar sig. Sedan bryts avfallet ner naturligt, enligt beskrivningen nedan.

Biodiscs behandlingsprocess

Avloppsvattnet transporteras till den primära sedimenteringszonen (1) där fast material stannar. Det ackumulerade slammet bör avlägsnas regelbundet.

Delvis klar vätska innehållande partikulärt material, flödar uppåt till den första biozonen (2), där materialet bryts ner av mikroorganismerna på den roterande biologiska kontaktorn. Partikulära material återförs till den primära sedimenteringszonen och vätskan transporteras till den andra biozonen (3) för ytterligare behandling.

Återstående partikulärt material rensas ut i den sista sedimenteringstanken (4). Det slutgiltiga materialet av mycket hög kvalitet förs vidare till ett vattendrag.

Den roterande biologiska kontaktorn innehåller vakuumformade polypropenblock på en stålaxel. Den långsamt roterande axeln drivs av en energisnål elmotor.

Obs! Kingspan Klargester BioDisc® är avsedd för hushållsavlopp med normalt innehåll. Rådfråga Kingspan Klargester om det förekommer främmande ämnen i det avloppsmaterial som ska behandlas.

Enhets-

Storlek

Ett hus

Flera hus

BA

BA-X

BB

BC

BD

 

 

 

 

 

 

Invånare

1 hus,

1 hus

2 hus

3 hus

4 hus

högst 4 sovrum

högst 7 sovrum

högst 8 sovrum

högst 12 sovrum

15–16 sovrum

Total diameter/bredd (A) mm

1995

1995

1995

2450

2450

Total längd (B) mm

-

-

-

-

3340

Inloppets invändiga rörbotten (C) mm, standard

750*

750*

750*

600**

600**

Utlopp (D) mm, standard

835

835

835

685

685

Djup från invändig rörbotten till bas (E) mm

1400

1400

1400

1820

1820

Rörledningsdiameter (mm)

110

110

110

110

110

Slamlagringsperiod (ca)

12 månader

9 månader

6 månader

7 månader

6 månader

Strömförsörjning, standard

Enfas

Enfas

Enfas

Enfas

Enfas

Motoreffekt

50 W

50 W

50 W

75 W

75 W

Vikt (ton), standard

0,388

0,418

0,418

0,65

1,1

VÄLJA RÄTT AVLOPPSRENING FÖR DITT HEM

Kingspan Klargester erbjuder ett komplett sortiment av tillval och professionell hjälp så att du kan välja den perfekta avloppsreningen för ditt hem.

Alla våra robusta BioDisc®-modeller kan hantera hushåll för 4-16 personer. BioDisc® avloppsreningssystem finns i fyra storlekar för alla typer av hushåll.

För singelhustillämpningar erbjuder vi modellerna BA och BAX. För grupper av hus är modellerna Kingspan Klargester BB och BC BioDisc® det idealiska valet.

Eftersom olika in- och utloppsmöjligheter finns tillgängliga utför vi en gratis och omfattande besiktning på plats för att garantera att ditt hem utrustas med rätt modell och storlek.