Kingspan Klargester

En världsledande tillverkare av kvalitets system, avlopp blev etablerat för mer än 60 år. Vårt beprövade sortiment omfattar avlopps reningsverk, slamavskiljare, bränsle och oljeavskiljare.

 Vi har godkänt installatörer för våra produkter, vilket hjälper till vid val av den lämpligaste  lösningen och med hänsyn till de individuella behoven hos investeraren.

 Våra partners är specialiserade på genomförandet av investeringar "nyckelfärdig" - från valet av teknik , genomförande av projektet till färdigställande och därefter valfritt underhåll.

 Vi samarbetar med installatörer, designers och lokala offentliga myndigheter, för att hjälpa till att lösa problemet med avloppsvatten, men också för att hitta finansiering från vatten och avlopp.

 

Sök bland våra produkter

Ring för gratis rådgivning

Vi är här för att hjälpa till med rätt avloppssystem för ditt hem.

Boka ett platsbesökt
Klargester Blue Web Banner (SE)