FUNKSJONER OG FORDELER

  • Spesialtipasset UV system for Kingspan Klargester BioDisc® minirenseanlegg

  • Effktiv fjerning av bakterier, virus og parasitter fra avløpsvann

  • Monteres i BioDisc® anleggets utløp, ikke behov for ekstra tank

  • Lang levetid og driftstid for UV rør

  • Alarm ved driftsfeil

 

Type

Antall UV rør

Rørdimensjon

Tilpasset

UV Water 40 w

1 x 40w

110 mm

BioDisc BA-BC

UV Water 90 w

1 x 90 w

160 mm

BioDisc BD-BF

UV Water 3 x 40 w

3 x 40 w

160 mm

BioDisc BG - BL