Infiltrasjonssett 

  • Prefabrikkerte «alt-i-ett infiltrasjonssett for trykksatt infiltrasjon

  • Tilpasset Kingspan Klargester slamavskillere med integrert pumpe

  • 40 mm PE rør – 3,75 m lengder

  • Overganger og skjøtestykker inkludert

  • Masseseparasjonsduk inkludert (overdekning)

Infiltrasjonskammer

  • Hurtig og enkel, kostnadseffektiv installasjon 

  • Kun bruk av stedlige masser, ingen pukk nødvendig. 

  • God lagringskapasitet for perioder med stort vannforbruk 

  • God tilgang til luf for mikroorganismer 

  • Kan kombineres med infiltrasjonssett

 

 Infiltrasjonssett - trykksatt

Type

Product Nummer

Rør

Forbindelsesrør (m)

Fittings

Masseseparasjonsduk

2 x 15 m

223190028

8 x 3,75 m

2 x 1 (40mm)

PP trykkfitings

0,5 x 32 m

2 x 24 m

223190028/24

6 x 4 m

2 x 1 (40 mm)

PP trykkfitings

0,5 x 50 m

 

 

Infiltrasjonskammer

Type
Product Nummer
Lengde (cm)
Bredde (cm)
Høyde (cm)
Vekt
Quick 4 Equalizer 36 kammer
Q4EQ36kammer
136(125 effektiv)
56
30
Ca 5 kg
Quick 4 Equalizer 36 endestykke 30
Q4EQ36 endeplate
46
56
30
Ca 2 kg