GRÅVANNSRENSEANLEGG FOR HYTTE – GW 001

Anlegget består av:

 • En spesialkonstruert tank i glassfiberarmert polyester (GAP) med to mannhull med justerbare halser og lokk
 • Forsedimenteringsdel og vannbehandlingsdel
 • Filtralite P (0,4-4 mm) 

GW 001 trenger ikke tilførsel av strøm for å fungere og skal tømmes av slamsugebil eller lekter.

GW 001 er av de første renseanlegg som er testet av Bioforsk etter den nye normen som vil bli standard for gråvannsanlegg. Anlegget viste stabile og gode resultater gjennom hele testen også etter en periode uten tilrenning.

Funksjoner og fordeler

 • Ingen bevegelige deler – enkelt vedlikehold
 • Intet energibehov
 • Alt i en tank - diskret
 • Lav byggehøyde – enkel installasjon
 • Prisgunstig i anskaffelse, installasjon og drift

Årlig ettersyn er viktig for å opprettholde god drift uten ulemper. Serviceavtale med et årlig kontrollbesøk anbefales der hvor ikke kommunen stiller dette som spesifikt krav.

GRÅVANNSRENSEANLEGG FOR 1-2 HYTTER – KINGSPAN KLARGESTER GW 002

Funksjoner og fordeler

 • Designet for hyttbruk iht VA blad 60
 • Lavtbyggende og selvforankrende tanker
 • Let og sterk rotasjonsstøpt PE
 • 2,3 m 3 slamavskiller med integrert pumpekum
 • Rensetank med 4 m 2 fiterflte og 2 sprededyser

 

Type

Ant hytter

Innløp
/utløps rør (mm)

Innløps
Dybde
(mm)

Total høyde
(mm)

Diameter
(mm)

Filter
materiale

GW 001

1

110

350-945

1400-1990

1225

Filtralite P 0,5-4mm

GW 002

1-2

110

378-878

1260 & 500

2140

Filtralite P 0,5 - 4 mm