Fordeler

• Rimelig i anskaffelse

• Lave monterings-kostnader

• Lave årlige kostnader

• Enkelt og kompakt design

• Testet iht NS-EN 12566-3

• SINTEF godkjent i Norge

• Tilpasset norske forhold

• Krever ikke overbygg

• Leverandør med over 30 års erfaring i Norge

• Leveres fra 5 – 25 personer (pe)

Ved bruk av MBBR renseteknologi oppnås en robust og effektiv renseprosess. Rå-kloakk kommer til anlegget i forsedimenteringskammeret hvor tyngre partikler synker til bunns og lagres som slam. Fra forsedimenteringen går avløpsvannet til rensekammeret – i en to-trinns MBBR-prosess. Her tilføres oksygen. I løpet av flere passeringer gjennom biosonene (rensemediet) renses avløpsvannet ved at naturlig forekommende mikroorganismer (biomasse) vokser på mediene. Vannet som videre havner i avløpet er ferdig behandlet og kan slippes rett til resipient.

BioSafe1 BioSafe2 BioSafe3 BioSafe4
Kapasitet PE 6 12 18 25
Innløpsdybde mm 750-1000 750-1000 750-1000 750-1000
Utløpsdybde mm 850-1100 850-1100 850-1100 850-1100
Total lengde mm 2720 3244 3976 5550
Total høyde mm 2027-2277 2470-2720 2470-2720 2470-2720
Innløpsdybde, ventilasjonsrør mm 600-850 355 355 355
Innløpsdybde, trekkerør for kabler mm 570-820 - - -
Total utvendig diameter mm 1530 1916 1916 1916
Totalvolum l 3580 6200 8400 12100
Vekt kg 295-305 500 650 800