Kingspan Klargesters prefabrikkerte Biodisc® renseanlegg leveres i størrelser opp til 150 pe. Dette tilsvarer utslipp fra ca 45 hus. Installerer man to anlegg i parallell, kan kapasiteten enkelt dobles.

Kingspan Klargesters BioDisc® renseanlegg er driftsikre, effektive og en miljømessig god løsning med mange fordeler under normal drift.BioDisc® benytter et velkjent system basert på roterende, biologiske tromler, omtalt som en biorotor. Systemet er
gjennomtestet og velprøvd gjennom mange år. BioDisc® akselererer naturens eget rensesystem; det hele baserer seg på en roterende trommel med en stor overflte. Trommelen gir et godt vekstmiljø for en biologisk bakteriefim. Den gir bakteriefimen næringssalter fra avløpsvannet og tilgang på luft ved at rotoren gjør ca. 2 omdreininger pr. minutt, over og under vann. Bakteriefimen er selvetablerende. Dette unike, biologiske systemet krever ikke tilsetning av en startkultur. Renseanlegget er klart til bruk straks det er installert.

BRUKSOMRÅDER

• Boligfelt

• Hyttefelt

• Hoteller

• Campingplasser

• Institusjoner

• Kontorer

• Industri

EGENSKAPER OG FORDELER

• Ingen overbygg

• Ingen støy

• Luktfri under normal drift

• Alt i èn tank

• Lavt energi forbruk

• Patentert utjevningssystem

• Selvetablerende bakteriekultur

• Stabil og god rensing med variabel belastning

• Fullt avtagbare deksler for enkelt vedlikehold

LOVGIVNING OG FORSKRIFTER

• Designet i samsvar med EN 12255.

• CE-merket

 

Innholdet i avløpsvann har endret seg de siste tiårene. Med bakgrunn i dette har Kingspan Klargester utviklet et spesielt utjevninigssystem som opprettholder høy ytelse til tross for store organiske belastninger. De skadelige effektene av moderne desinfeksjonsmidler og rengjøringsmidler minimeres av dette systemet.

Kommersielle bruksområder

Enkelte bruksområder som for eksempel hyttefelt, campingplasser, hoteller og institusjoner kan påføre ekstra påkjenninger på avløpsvannets behandlingsprosess. En blanding som dette krever større kapasitet og behandling i renseanlegget sammenlignet med f.eks. utslippene fra et boligfelt. I slike tilfeller gir Kingspan Klargester deg den beste veiledning for og møte dine behov effektivt.

Prosess

Kingspan Klargester BioDisc® har en todelt rotor med nivåforskjell for kontrollert gjennomstrømning og en god biologisk prosess.

 

Forsedimentering: (1) Avløpsvann entrer forsedimenteringsbassenget.

Tyngre partikler synker til bunns og lagres som slam. Her lagres også

fremmedgjenstander. Disse volder ikke problem for videre renseprosess da de ikke føres videre. Forsedimenteringskammeret tømmes etter faste intervaller ved slamsuging.

Biorotor trinn 1 og 2: (2) Delvis renset avløpsvann renner inn til biorotor nr. 1.

Her vil det skje en primærrensing før vannet øses porsjonsvis inn til biorotor nr. 2 hvor ytterligere rensing av avløpsvannet finner sted.

Ettersedimentering: (3) Partikler fra biorotoren og fosfor fra den kjemiske fellingsprosessen sedimenteres i et separat ettersedimenteringsbasseng.

Alle modeller har slamreturpumpe som pumper slam tilbake til forsedimenteringsbassenget. Dette bedrer renseprossesen, spesielt på sesongbelastede anlegg.

Fellingsmiddel for fjerning av fosfor

I den biologiske delen fjernes ca 50 % av tilgjengelig fosfor. For å tilfredstille kravet til

fjerning av fosfor på 90 % fra avløpsvannet må det tilsettes PAX fellingskjemikalie. Det vanligst brukte fellingsmiddelet er en aluminiumsløsning.

En kjemisk reaksjon gir fnokkdannelse, som med økt egenvekt synker ned og sedimenterer i ettersedimentasjonsbassenget. Vi tilsetter dette kjemikaliet, dosert proporsjonalt med avløpsmengden, til biorotortrinn 2.

Kingspan Klargester BioDisc® rensekrav og dokumentasjon

BioDisc® er dimensjonert for følgende renseeffekt:

BOF5: 90 % renseeffekt

Suspendert stoff: 90 % renseeffekt

Totalfosfor: 90 % renseeffekt

Ved rensing av vanlig husholdningskloakk forventes følgende restkonsentrasjoner:

BOF5: Maks. 20 mg/l

Suspendert stoff: Maks. 20 mg/l

Totalfosfor: Maks. 1 mg/l

Med UV: Maks. 1000 TBK/100 ml

 

Sikkerhetsegenskaper

  • Låsbare, vinterisolerte lokk
  • Låsbart kontrollpanel
  • Indre plattform for servicepersonell; god adkomst til motor og drivverk
  • Alarm for driftsstans av rotor
  • Ulike alarmalternativer kan tilkobles og melding kan sendes som sms 

Kontrollpanel

Anlegget leveres med 1- eller 3-fas motor og leveres komplett med kontrollpanel:

 

Kostnadseffektiv

  • Lave installasjonskostnader; alt i en integrert tank
  • Lavt strømforbruk
  • Driftssikre komponenter gir lave kostnader til vedlikehold og drift
  • Lavt kjemikalieforbruk

Landsdekkende service og oppfølging

Vi tilbyr ulike nivåer av service og oppfølging. Våre samarbeidspartnere får grundig opplæring i installering og service av anlegg. Lokale byggherrer får detaljerte installasjons og FDV-manualer.

BioDisc® BG BH BJ BK BL BM
Anleggsstørrelse, ant boliger (ca.) 20 23 29 36 43  
Personekvivalenter pe 70 80 100 125 150  
Daglig tilrenning (maks.) m3/d 14 15 20 28 30 33.75 
Daglig organisk belastning kg BOF5/d 4.2 15 6 7.5 9 13.5 
Dimensjoner (maks.)  
A – Lengde mm 5235 7755 7755 7755 7755 13055 
B – Bredde mm 2450 2455 2455 2455 2455 2605 
C – Dybde under innløpsror mm 1820 1790 1790 1790 1790 1790 
D – Innløpsdybde mm 600 600 600 600 600 600 
E – Utløpsdybde mm 700 750 750 750 750 750 
F – Dybde under bakkenivå mm 2420 2390 2390 2390 2390 2561 
G – Høyde, total mm 2850 2830 2830 2830 2830 2838 
H – Høyde under bakkenivå mm 405 440 440 440 440  
Vekt, tomt anlegg - totalvekt kg 1660 3000 3100 3200 3300 3500 
Motor / pumpe  
Motoreffekt watt 180 250 250 370 370 370 
Slamreturpumpe watt 480 480 480 480 480 550 
Standard strømforsyning 3 fase 3 fase 3 fase 3 fase 3 fase 3 fase  3 fase
Alternativ strømforsyning 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase  1 fase
Motor Rating - 1 fase/3 fase watt 180 250 250 370 370 370 
Maks. strømbelastning 1 fase ampere 1,57 1,95 1,95 2,35 2,35  2.8
Maks. strømbelastning 3 fase ampere 0,67 0,88 0,88 1,35 1,35  1.5

3 fase
1 fase
1 fase
kingspan-klargester

BioDisc® BG-BL
PDF | 262 KB