Unikt Design

Kingspan Klargester BioDisc® er den eneste leverandøren som benytter BioRotor teknologi for renseanlegg under 50 pe.

Garantert ytelse

BioDisc® tilfredsstiller myndighetenes krav til 90% reduksjon av både BOF og TotP(fosfor), slik NS-EN 12566-3 krever.

Funksjoner og fordeler

  • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
  • Ingen støy, ingen lukt
  • Tilpasset for boliger med opptil 50 personer
  • Kontrollpanel varsler umiddelbart når det oppstår et problem
  • Lavt strømforbruk
  • SINTEF-godkjent i Norge
  • Sertifisert i henhold til europeisk standard NS-EN12566-3
  • CE-merket
  • 5 års garanti i henhold til Norsk lov.

Hvordan Kingspan Klargester BioDisc® fungerer

BioDisc® har en roterende biologisk rotor som danner produksjon av biologisk aktiv film eller biomasse, av mikroorganismer som finnes naturlig i kloakk.

Forsedimentering: (1) Avløpsvann entrer forsedimenteringskammeret.

Tyngre partikler synker til bunns og lagres som slam. Her lagres også

fremmedgjenstander. Disse volder ikke problem for videre renseprosess da de ikke føres videre. Forsedimenteringskammeret tømmes etter faste intervaller ved slamsuging.

Biorotor trinn 1 og 2: (2) Delvis renset avløpsvann renner inn til biorotor nr. 1.

Her vil det skje en primærrensing før vannet øses porsjonsvis inn til biorotor nr. 2 hvor ytterligere rensing av avløpsvannet finner sted.

Ettersedimentering: (3) Partikler fra biorotoren og fosfor fra den kjemiske fellingsprosessen sedimenteres i et separat ettersedimenteringsbasseng.

Alle modeller har slamreturpumpe som pumper slam tilbake til forsedimenteringskammeret. Dette bedrer renseprossesen, spesielt på sesongbelastede anlegg.

Fellingsmiddel for fjerning av fosfor

I den biologiske delen fjernes ca 50 % av tilgjengelig fosfor. For å tilfredsstille kravet til

fjerning av fosfor på 90 % fra avløpsvannet må det tilsettes PAX fellingskjemikalie.

Det vanligst brukte fellingsmiddelet er en aluminiumsløsning.

En kjemisk reaksjon gir fnokkdannelse, som med økt egenvekt synker ned og sedimenterer i ettersedimentasjonskammeret. Vi tilsetter dette kjemikaliet, dosert proporsjonalt med avløpsmengden, til biorotortrinn 2.

Kingspan Klargester BioDisc® rensekrav og dokumentasjon

BioDisc® er dimensjonert for følgende renseeffekt:

BOF5: 90 % renseeffekt

Suspendert stoff: 90 % renseeffekt

Totalfosfor: 90 % renseeffekt

Ved rensing av vanlig husholdningskloakk forventes følgende restkonsentrasjoner:

BOF5: Maks. 20 mg/l

Suspendert stoff: Maks. 20 mg/l

Totalfosfor: Maks. 1 mg/l

Med UV: Maks. 1000 TBK/100 ml

Merk: Kingspan Klargester BioDisc® er designet for å håndtere normal husholdnings kloakk. Ta kontakt med Kingspan Klargester.

Enhet

Størrelse

Enkel Husstand

Flere Husstander

BA

 

BB

BC

BD

 

 

 

 

 

 

Antall husstander tilsvarende

1 hus

 

2 hus

3 hus

5 hus

5 pe

 

10 pe

15 pe

25 pe

Samlet diameter/bredde (A) mm

1995

 

1995

2450

2450

Samlet lengde (B) mm

-

 

-

-

3340

Standard innløpsdybde (C) mm *

750*

 

750*

600**

600**

Standard utløpsdybde (D) mm

835

 

835

685

685

Dybde fra innløp til bunn (E-B) mm

1400

 

1400

1820

1820

Rørdimensjon i mm

110

 

110

110

110

Max slamlagringsperiode

12 måneder

 

6 måneder

7 måneder

6 måneder

Standard strømforsyning (ca)

1 fas

 

1 fas

1 fas

1 fas

Motor

60W

 

60W

75W

75W

Netto vekt

388kg

 

418kg

650kg

1100kg

 * Fås i andre dybder