Select the relevant brand that you are interested in using the drop down option below:

Et minirenseanlegg renser hele avløpet fra bolig og hyttebebyggelse.  Det er et lokalt, fullverdig alternativ til å knytte seg til offentlig avløpsnett.

Sortvann er husholdningens totale avløp inkludert avløp fra wc.   Gråvann er avløp fra alt annet unntatt wc.

For å unngå lokal forurensing.

En septiktank fjerner ca 15 % av forurensingen fra avløpsvannet. Resterende 85 % vil gå ut i naturen.

Et minirenseanlegg renser min. 90 % av forurensingen.

Ja, installasjon av minirenseanlegg er søknadspliktig.

De fleste rørleggere og graveentreprenører har lokal eller sentral godkjenning for å søke og å stå ansvarlig for installasjonen.

Klargester og mange av forhandlerne tilbyr denne tjenesten også. 

Anleggets kapasitet bestemmes av antall husstander som skal tilknyttes og antall beboere i hver husstand. Kontakt Klargester for assistanse.

Nei, vi anbefaler heller å installere et større anlegg som kan nedjusteres, for senere oppjustering. Justeringen gjøres enkelt på service.

Ja, anleggets kompakte design (kun én tank) og form gjør at det enkelt kan graves ut. Lang levetid gjør at det da kan selges brukt.

Vanlig og godkjent løsninge er bekk som fører vann hele året, eller landbruksdrenering. Om grunnforholdene tillater det, er infiltrasjon i grunnen også en god løsning.

Nei, Klargester anbefaler ikke å benytte renset avløpsvann da det vil være rester av

E. coli bakterier i utløpsvannet.

Nei, ingen av Klargesters modeller trenger overbygg for å fungere.  Mye snø bør imidlertid fjernes.

Ja, biorotorteknologien sikrer lang overlevelse for bakteriekulturen i et BioDisc® anlegg, selv med mange uker uten tilførsel av kloakk.

Gråvannsrenseanlegget GW 001 skal kun benyttes på hytter.

Ja, Klargester har et nytt gråvannsrenseanlegg for en hytte GW 001. For flere hytter vil et BioDisc® minirenseanlegg være en god løsning.

Nei, styreskapet skal plasseres ute og slik at alarmlampen sees daglig. Husvegg, garasje eller ved anlegget er vanlig.

Anlegget er kjent for å være luktfritt, men plasser helst anlegget minst 10 meter fra boligen. Husk at anlegget må være innen rekkevidde for slamtømming.  Er du i tvil, kontakt godkjente slamtømme firmaer i din kommune. Kontakt oss gjerne for befaring.

Nei, drensvann må ikke tilføres anlegget.

Nei, installasjon skal gjøres av godkjente og sertifiserte entreprenører.

Nei, vanligvis ikke. Lukt er et symptom på at renseprosessen ikke går som den skal, eller at anlegget ikke er riktig installert.

Nei, med lokket på er driften tilnærmet lydløs.

Ja, 220 V strømtilførsel er påkrevet. Anlegget skal gå kontinuerlig hele året. Strømforbruket er ca 60w, dvs ca 525 kw pr år.

Nei.

Ja, både BioDisc® og GW 001 inneholder en integrert slamavskiller som må tømmes regelmessig av godkjent foretak. Kontakt kommunen.

 

For å nå rensekravet for fosfor må et fellingskjemikalium tilsettes i prosessen. (kun BioDisc®)

Nei, kjemikaliene vil bindes til slammet som behandles i kommunalt mottak. Kjemikaliene er de samme (aluminiumsalt) som brukes i kommunale renseanlegg.

Kjemikaliene doseres avhengig av mengden avløpsvann som tilføres. Normalt forbruk er 1-2 kanner pr. år for 1 bolig.

Eier må holde øye med alarmlampen og sørge for regelmessig slamtømming. Serviceavtale er obligatorisk for alle minirenseanlegg. Klargester tilbyr serviceavtaler i hele landet.