Hybride kraftløsninger

 Kombinerer vindenergi og solenerergi med batteridrevet lager og en back up dieselgenerator.

 

Finn ut mer