Unikátní konstrukce

Systém Kingspan Klargester BioDisc® je jediná kompletní čistírna odpadních vod využívající technologii rotačního biologického kontaktoru. Tato technologie se vyznačuje nákladovými a výkonovými výhodami s nízkou uhlíkovou stopou.

Zajištěné výsledky

BioDisc® je vysokovýkonná kompletní čistírna odpadních vod, která v normální domácí situaci dosahuje kvalitu vody na výstupu lepší než 8 mg/l BOD (BOD = požadavek biologického kyslíku), 13 mg/l SS (SS = rozptýlené pevné částice) a 4 mg/l čpavku.

​Parametry a výhody

 • Nejnižší náklady na provoz a údržbu modelů čistíren odpadních vod ve své třídě
 • Bez hluku, bez zápachu
 • Vhodné pro domácnosti až s 18 osobami
 • Nízké kryty zajišťují minimální vizuální dopad
 • Volby výkopu podle možností stanoviště
 • Ovládací panel okamžitě upozorní na výskyt problému
 • Standardní jednofázové napájení
 • Dodává se volitelné integrované čerpadlo
 • Certifikované podle evropské normy EN 12566-3
 • Označení CE
 • K dispozici 5letá prodloužená záruka

Jak funguje Kingspan Klargester BioDisc®

Ústředním bodem fungování každé jednotky Kingspan Klargester BioDisc® je rotační biologický kontaktor (RBC), který podporuje biologicky aktivní film neboli biomasu, kde se usadí aerobní mikroorganismy, které se přirozeně nacházejí v odpadu. Přirozený rozklad odpadu poté může nastat tak, jak je popsáno níže.

Proces rozkladu

Biodisc treatment process

Splašková voda a odpad proudí do primární usazovací zóny (1), kde jsou odděleny pevné látky. Tento akumulovaný kal by měl být pravidelně odstraňován.

Částečně vyčištěná břečka obsahující jemné pevné částice proudí vzhůru do biozóny prvního stupně (2) za účelem rozkladu pomocí mikroorganismů v rotačním biologickém kontaktoru RBC. Nerozpuštěné částice se vrátí do primární usazovací zóny a kapalina proudí do druhého stupně biozóny (3) pro další zpracování.

Veškeré zbývající pevné částice jsou odděleny v závěrečné usazovací nádrži (4). Odpadní voda na výstupu o velmi vysoké kvalitě je vypouštěna do vodního toku.

RBC obsahuje vrstvy polypropylenových médií vytvořené vakuovým tvarováním uchycené na ocelovém hřídeli. Těmi pomalu otáčí poháněcí mechanismus s elektromotorem s nízkou spotřebou.

Poznámka:Kingspan Klargester BioDisc® je navržen tak, aby zvládal normální domovní odpad. Pokud je pravděpodobné, že odpad bude obsahovat neobvyklé látky, obraťte se na Kingspan Klargester.

 

Velikosti

Single House

Single House

Multiple Houses

Multiple Houses

Multiple Houses

BA

BA-X

BB

BC

BD

BD

Ekvivalentní počet osob

1 house,

1 house

2 houses

3 houses

4 houses

Population Equivalent

up to 4 bedrooms

up to 7 bedrooms

up to 8 bedrooms

up to 12 bedrooms

15-16 bedrooms

Celkový průměr / šířka (A) (mm)

1995

1995

1995

2450

2450

Celková délka (B) (mm)

-

-

-

-

3340

Standard Drain Invert Inlet (C) mm

750*

750*

750*

600**

600**

Standard Outlet (D) mm

835

835

835

685

685

Depth from Invert to Base (E) mm

1400

1400

1400

1820

1820

Pipework Diameter (mm)

110

110

110

110

110

Sludge Storage Period (approx)

12 months

9 months

6 months

7 months

6 months

Standard Power Supply

Single phase

Single phase

Single phase

Single phase

Single phase

Motor Rating

50W

50W

50W

75W

75W

Weight (tonnes) standard units

0.388

0.418

0.418

0.65

1.1

Prohlédněte si další produkty